Välkommen till Dalhagens förskola!

 En kristen förskola med hälsoprofil. 

 
 
 

På Dalhagens förskola vill vi ge barnen en bra start i livet, vi vill stärka barnens självkänsla, lära dem ta egna initiativ, och ge dem tid till att leka och ha roligt, 

allt utifrån läroplanen för förskolan (lpfö98/10).

 

 

Trygghet är viktigt hos oss, både barn och föräldrar ska känna sig trygga. 

 

 

Vi vill att barnen ska få bli sitt bästa!

 

 

Vi vill att våra barn ska minnas sin tid på Dalhagen som en tid fylld av värme, 

omtanke, gemenskap, trygghet och glädje.

Bildgalleri: Utemiljön