Avdelningar

 
På Dalhagens förskola finns det två avdelningar,
en småbarnsavdelning som heter Lammet, 
och en syskonavdelning som heter Lejonet,
med 12 respektive 18 platser.