Lammet

 
På Lammet går de minsta barnen, 12 stycken mellan 
1-3 år. Lammet har en större lokal de vistas i där 
byggmiljö, hemvrå och lärbord finns tillängligt. 
De har även tillgång till atelje och torget 
som är ett gemensamt rum de delar med Lejonet. 
På Lammet arbetar 2 förskollärare och en
barnskötare.