Lejonet

 
På Lejonet går de äldsta barnen, 18 stycken mellan 3-6 år. 
Vi har fina härliga lokaler att röra oss på såsom, ateljen, 
byggrummet, torget, läsrum, hemvrå och lärvrå. 
På lejonet arbetar 2 förskollärare samt 1 barnskötare.